متا ریدینگ ، آشنایی با متاریدینگ و تکنیک های آن

متا ریدینگ چیست؟

متا ریدینگ که این روزها ممکن است زیاد در رابطه با آن شنیده باشید به چه مباحثی می پردازد؟

متا ریدینگ

آیا میدانید در این دوره های آموزشی متا ریدینگ به چه مباحثی می پردازند؟

به عنوان یک مدرس و نویسنده و محقق در زمینه روش های مطالعه و تندخوانی وظیفه خودم میدانم به بررسی جدیدترین متدهای آموزشی در این حوزه بپردازم.

متا ریدینگ و عکس خوانی تکنیک های جدیدی بود که در حوزه مطالعه عنوان میشد!

خیلی جالب است بدانید در حوزه متاریدینگ عنوان میشود اولین در ایران و جهان!

بعد از مقداری تحقیق به این رسیدم که متاسفانه استفاده از جهل و عدم آگاهی مردم کاری است که این گروه انجام میدهند.

پس در دوره های آموزشی متاریدینگ چه آموزش میدهند؟

در زمانی که تحقیق کردم متوجه این امر شدم و خیلی هم جدی نگرفتم چون از نظرم چیزی برای یادگیری نداشت. تا به اینجا رسید…

یکی از شاگردانم در جدید ترین دوره هایم عنوان کرد تمام آنچه که من میگویم در دوره های متاریدینگ تخصصی آموخته است. و به آن هم معترض بود!

چه اتفاقی افتاد؟ حقیقت برایتان روشن شد؟

آنچه که من و دیگر اساتید تندخوانی مطرح میکنیم همان است که سالها تحت عنوان تندخوانی مطرح میشود. خوشحالم که از مدتها پیش افتخار شاگردی اساتیدی مانند:

  • مهندس نصرت : تندخوانی نصرت
  • دکتر محمد سیدا : دوره های تکنیک برتر
  • سعید محمدی : موسس تندخوانی فانتوم
  • احد سلماسی : یادگیری بدون فراموشی
  • و…

متاسفانه آنچه که در دوره های متا ریدینگ و با عکس خوانی مطرح میشوند دقیقا همان تکنیک ها و آموزش های تندخوانی هستند که فقط نام آن را عوض کرده اند.

این سوء استفاده از عدم آگاهی مردم عموما روندی اثبات شده برای من و در آموزش هایم است. خوب است بدانید چندین سال است این روش های متا ریدینگ و عکس خوانی باب شده اند اما از سال ۱۳۸۰ مهندس نصرت و دکتر محمد سیدا این تکنیک ها را آموزش میدهند.

تمایل دارید گزارش یکی از سمینارهای آموزشی تندخوانی ما را مشاهده کنید؟

سمینارهای آموزش تندخوانی مجموعه ما

 

و خیلی خیلی جالب است که میگویند برای اولین بار در ایران !

متاسفانه زمانی که می گوییم تندخوانی در ذهن مخاطب نوعی بار منفی ایجاد میشود.

تصور میکنند تندخواندن یعنی خواندن بی درک و روزنامه وار …. و همین برداشت باعث سوء استفاده افرادی خواهدشد.

نام آنرا عوض میکنند و افراد تصور میکنند که یک متد جدید است.

آیا گفته های من در باب متا ریدینگ صحت دارد؟

به دنبال دردسر و دادگاه و این گونه برنامه ها نیستم اما اگر زمانش رو داشتم حتما از طریق قانون به شدت با این افراد سودجو برخورد میکردم.

اما وظیفه خود دانستم بعد از اعتراض شاگرد عزیزم در کارگاه در رابطه با دروغ این افراد این موضوع را با شما عزیزان بیان کنم.

و از شما یک خواهش دارم .

متا ریدینگ

بدون شک افرادی که بنده را به خوبی میشناسند میزان پیگیری من رو به خوبی واقف هستند . 🙂

در صورت اعتراض و بیان دیدگاه هرفردی نسبت به این مقاله با ارائه مدرک از فیلم های کارگاه های خودم و با کمک دوست، استاد و همراه عزیزم دکتر محمد سیدا به شدت آنرا پیگیری و تا فیلترینگ و… پیش خواهم رفت . شک نکنید که هیچوقت حقیقت پنهان نخواهد ماند.

اما به نظر من بهترین پاسخ برای این افراد دادگاه عدل الهی است. 🙂

 

امیدوارم این مقاله نگاه شما را در رابطه با این دوره ها روشن کرده باشد. پیشنهاد میکنم دیگر مقالات سایت ما در زمینه آموزش تندخوانی را مرور فرمایید.

با شوق زندگی کنید- حمیدوجکانی

مدرس روش های مطالعه تندخوانی و نکنیک های یادگیری